Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot můžete vyhlásit v situaci, kdy máte dva nebo více dluhů po splatnosti a nejste schopni dostát svým závazkům. Osobní bankrot je způsob, jak se dlužníci mohou vypořádat v rámci insolvenčního řízení vypořádat se svými závazky vůči věřitelům. Hlavním účelem konkurzního řízení je oddlužení, které může zahrnovat:

  1. uspokojení věřitelů, např. z majetku dlužníka,
  2. zrušení části nebo všech dluhů.
  3. Osobní bankrot má dvě podoby a to: První z nich nabízí řešení v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy jste nejdéle po dobu 5 let povinni pravidelně odevzdávat všechny své příjmy mimo nezabavitelného minima a zároveň dochází k prodeji vašeho majetku.
  4. Získané částky pak míří k věřitelům a rovněž slouží k pokrytí výdajů za práci insolvenčního správce.Druhým řešením je zpeněžení majetku formou dražby.
  5. O tom, jakým způsobem proběhne oddlužení, rozhodují nezajištění věřitelé.