Kdo podle zákona hradí opravy v pronajímaném bytě

Ve vztazích mezi nájemníky a majiteli nemovitosti je stále plno nejasností. V tomto článku se dozvíte, kdo podle zákona hradí opravy, které je nutné v pronajímaném bytě provést.

Povinnosti nájemníka

Podle nového občanského zákoníku je povinností nájemníka provádět běžnou údržbu a drobné opravy, přičemž hradí pouze drobné opravy závad, které vzniknou během jeho využívání bytu v případě, že nepřesáhnou 1000 kč. Současně však má nájemník právo odmítnout platit další náklady. Toto ustanovení slouží jakožto ochrana před tím, aby na nájemníka postupně pronajímatel přenesl veškeré náklady na dlouhodobě zanedbávaný byt.

Nájemník je také povinen nahlásit veškeré závady co nejdříve. Jestliže se tak nestane, může později plně zodpovídat za další vzniklé škody. V případě, že nájemník způsobí škodu sám například vlastní neopatrností, pak je samozřejmě povinen opravu uhradit na vlastní náklady.

Dále je jeho povinností ohlásit majiteli bytu nepřítomnost, která přesáhne dva měsíce a zároveň zanechat kontakt na osobu, která bude mít v během nepřítomnosti klíče z důvodu případné havárie v bytě.

Pronajímatel je povinen uhradit všechny opravy přesahující 1000 kč mimo výše uvedených výjimek, které zhoršují, či dokonce znemožňují obývání bytu. To se týká také poškození nábytku, pokud je vybavení součástí nájemní smlouvy. Jestliže nábytek uvedený ve smlouvě není, lze jej považovat za vstřícný krok pronajímatele, tudíž se následně na tyto věci nevztahuje nárok na opravu či výměnu.

Celkově se v ceně nájmu smí odrazit pouze stavební úpravy, které zlepšují kvalitu bydlení, a to pouze jednorázově.